christoph groenegress
Event-Lab

Contact

Christoph Groenegress (wwwemail)

Mailing Address

EVENT Lab
Universitat de Barcelona
Facultat de Psicologia, 
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, 
Campus de Mundet - Edifici Teatre,
Passeig de la Vall d'Hebron 171,
08035 Barcelona
Spain


View Larger Map